सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी तथा सर्जिकल्स सामाग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउ पत्र आह्वनको सूचना

 औषधी तथा सर्जिकल्स सामाग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउ पत्र आह्वनको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको औषधी तथा सर्जिकल्स सामाग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउ पत्र आह्वनको​ सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ। 

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ढुंगा गिट्टी बालुवा एवंम रोडा संकलन र बिक्रि शुल्क)

तल Supporting Documents मा राखिएको आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (ढुंगा गिट्टी बालुवा एवंम रोडा संकलन र बिक्रि शुल्क)​ सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

आन्तरिक आय तर्फको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धि सुचनामा संशोधन

तल Supporting Documents मा राखिएको आन्तरिक आय तर्फको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धि सुचनामा संशोधन सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

Pages