सूचना तथा समाचार

दुधौली नगपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

दुधौली नगरपालिकाको प्रशासकिय (कार्यविधि) नियमित गर्ने एेेन २०७५ सम्बन्धी राजपत्र

सामुदायिक मनोसामाजिक संयोजक कर्मचारी आवश्यकता

तल Supporting Documents मा राखिएको सामुदायिक मनोसामाजिक संयोजक कर्मचारी आवश्यकता सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

Pages