सूचना तथा समाचार

सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा

तल Supporting Documents मा राखिएको सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।  

नगरसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

नगरसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

नगरसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना

पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना

पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना