FAQs Complain Problems

Highlights :

विजया दशमी, शुभ दिपावली तथा छठ २०७६ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना |

Read More

वडा नं १३ बाट देखिने हिमाली दूश्य

Read More

कमला खोलामा नवनिर्मित ५०० मि. लामो पुल

Read More

वडा नं १२ मा राखिएको वर्षामापन यन्त्र

Read More

Visit Nepal 2020

Read More

मधुगंगा महादेव वृहत गुरु योजना |

Read More

संक्षिप्त परिचय

सिन्धुली जिल्ला अन्तर्गत साविक दुधौली, टाँडी र लदाभीर गाविसहरु समावेश गरी नेपाल सरकारको २०७१ साल मंसिर १६ गतेको निर्णयानुसार दुधौली नगरपालिकाको स्थापना भएकोमा नेपालको संविधान को धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम गठीत गाउँ पालिका नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०७३ फाल्गुण २२ को निर्णय बमोजिम साविक दुधौली नगरपालिका र हत्पते, निपाने, सिर्थौली, हर्षाही, अरुणठाकुर, ककुरठाकुर र जिनाखु गाविसहरु समावेश गरी स्थानीय तहको रुपमा यो नगरपालिका कायम भएको छ । यस नगरपालिकाको सिमाना मध्ये पूर्वमा उदयपुर जिल्ला, पश्चिममा सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका र तीनपाटन गाउँपालिका, उत्तरमा सिन्धुली जिल्लाकै फिक्कल र तीनपाटन गाउँपालिका  र  दक्षिणमा धनुषा र उदयपुर जिल्ला रहेको छ । यस नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रफल ३९०.३९ वर्ग किलोमिटर र जनसंख्या (२०६८ को जनगणना अनुसार) ६५३०२ रहेको छ । यस नगरपालिकालाई १४ वडामा विभाजन गरिएको छ भने यस नगरपालिकाको केन्द्र साविक दुधौली नगरपालिकाको कार्यालय रहेको स्थान दुधौली वजारमा रहेको छ ।

 

दुधौली नगरपालिकाको नक्सा

 

 

Pages

News & Notices

जन प्रतिनिधि

Bal Kumari Adhikari
Deputy Mayor
९८५४०४१८५२, ९८२३६८८०५४
Ghanashyam Raut
Mayor
mayor.dudhaulimun@gmail.com grautdmuni@gmail.com
९८५४०४१८५१, ९८०८८०७५५०

Official

प्रवक्ता (Spokes Person)


रितेश राउत प्रवक्ता (Spokes Person)
ritesrelief@gmail.com
 
९८५४०४२००२

Services

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

    व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
    निर्माण हुने भवनको नक्शा थान २ ।
    चा.लु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर  तिरेको रसिद ।
    घरधनीको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    कित्ता नं स्पष्ट भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी  ।
    ट्रेस नक्शा ।
    नक्शा बनाउने इन्जिनियरको सूचिकृत प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    घरधनीको पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति ।
    नक्शामा सेफ्टी ट्यांक र सोकपिट समेत स्पष्ट देखिएको कागजात ।
    अन्य ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- नगरकार्यपालिकाको कार्यालय (राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा)
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

    व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
    नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    विदेशीको हकमा राहादनीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस ।
    व्यवसायीको २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो ।
    घर बहाल सम्झौता र बहाल कर तिरेको रसिद । 
    चा.लु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर  तिरेको रसिद ।
    स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता तथा व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी  ।
    वडा सर्जमिन मुचुल्का (आवश्यक भएमा)
    वडा कार्यालयको सिफारिस ।

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२,०००
आवश्यक कागजातहरुः-

    व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
    संस्थाका पदाधिकारीहरुको विवरण ।
    संस्थाको विधान वा नियमावली ३ प्रति ।
    संस्थाका सदस्यहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद ।
    संस्थाका पदाधिकारीहरुको चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद ।
    संस्थाका पदाधिकारीहरुको हालको चालचलन सम्बन्धी वडा सर्जमिन मुचुल्का ।
    वडा कार्यालयको सिफारिस ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निवेदन ।
  • प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सक्कल कागजातहरु ।

जानकारी